Pytania zadane w czasie audycji z 19.06.2011:
1. 
Czy ludzie świeccy mogą robić seanse spirytystyczne i czy mogą dokonywać egzorcyzmów na opętanych osobach? Czy sprowadzać księdza? Co robić w takich sytuacjach?
2. Czy spotkanie w piątek ze znajomymi przy piwie jest grzechem ciężkim?
3. Czy poślubienie dziewczyny nie będącej dziewicą jest zgodne z nauką Kościoła?
4. Czy osoba mająca za sobą doświadczenia seksualne może przyjąć święcenia?
5. Jaki jest sens słów 1 Kor 7,25-28 ?
6. Czy podczas mszy św. można grać na instrumentach perkusyjnych i gitarach elektrycznych?
7. Co oznacza warunek uzyskania odpustu? Czy również wykluczenie przywiązania do grzechu powszedniego?
8. Jak osoby konsekrowane mogą przeżywać swoją seksualność?
9. Ponieważ Bóg nie jest ani kobietą ani mężczyzną dlaczego nazywamy Boga Ojcem a nie np. Matką?
10. Co ksiądz myśli o neokatechumenacie?
11. Jakie są nadprzyrodzone zdolności świętych?
12. Czy ludzie świeccy na potrzeby filmu mogą przepierać się za osoby duchowne i odgrywać np. sceny mszy św.?
13. Czy prawo do unieważniania małżeństw w Kościele nie daje możliwości błędnego interpretowania niektórych jego warunków by w majestacie prawa kościelnego uwolnić się od małżonka czy obowiązków wobec własnych dzieci?
14. Czy osoba która popełniła samobójstwo może mieć pogrzeb katolicki? Czy każda osoba, która się targa na swoje życie idzie do piekła?
15. Czy noszenie przez kilkuletnie dzieci naklejanych tatuaży z jakimiś chińskimi znakami może być dla nich niebezpieczne?
16. Jeżeli ktoś nie ma świadomości popełnianego grzechu to nie grzeszy? Czy powinnam uświadamiać innych o ich grzechu i w ten sposób wpędzać ich w grzech?
17. Skąd na ołtarzu podczas mszy św. ciało i krew Jezusa skoro Eucharystia jest bezkrwawą ofiarą?
18. Czy poza Kościołem nie ma zbawienia?
19. Czy brak wygłoszonych lub wywieszonych w gablocie zapowiedzi przedślubnych jednego z narzeczonych może być podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa?
20. Dlaczego Pan Jezus nie zesłał Ducha Świętego na Apostołów przed Męką żeby zrozumieli te wydarzenia?
21. Jakie są wymagania dotyczące rodziców/rodziny osoby starającej się o przyjęcie do seminarium duchownego?
22. Jakie konsekwencje duchowe ponosi dziecko rodziców które poczęło się z grzechu (w związku niesakramentalnym)?
23. Czy są przeciwwskazania do bycia świadkiem na bierzmowaniu jeżeli świadka i osobę bierzmowaną dzieli ogromna odległość zamieszkania a kontakty są sporadyczne?
24. 
Jak powinna wyglądać modlitwa małżeńska i wspólne życie religijne małżonków?